Rozliczenie opłat za użytkowanie działki

17-11-2017
Nowe rozliczenie na dzień 15.11.2017 r. z uwzględnieniem odczytów liczników wody z października 2017.
W opłatach -> rozliczenie opłat znajduje się bieżące rozliczenie za działki na dzień 15.11.2017 za rok 2017 uwzględniające nadpłaty i niedopłaty z lat poprzednich oraz odczyt liczników wody z października 2017.