Rozliczenie opłat za użytkowanie działki

02-02-2018
Nowe rozliczenie na dzień 01.02.2018 r.
W opłatach -> rozliczenie opłat znajduje się bieżące rozliczenie za działki na dzień 01.02.2018 za rok 2017 uwzględniające nadpłaty i niedopłaty z lat poprzednich.